Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
82/TB-UBND 24/02/2023 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về;Tải về;
59/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã Thanh Tùng năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
13/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định Về việc công nhận đội ngũ cộng tác viên Dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người xã Thanh Tùng UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
17/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
51/KH-UBND 07/02/2023 Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
12/QĐ-UBND 07/02/2023 Quyết định Kiện toàn mô hình “Tổ tự quản về PCCC và CNCH” xã Thanh Tùng UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về;Tải về;
45/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm phápluật giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023. UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
44/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
46/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch Công tác pháp chế trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
38/KH-UBND 31/01/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
39/KH-UBND 31/01/2023 KẾ HOẠCH Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
40/KH-UBND 31/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thanh Tùng năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
41/KH-UBND 31/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Thanh Tùng năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
11/QĐ-UBND 30/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về;Tải về;
12/QĐ-UBND 30/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã Thanh Tùng năm 2023 UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về;Tải về;
10/QĐ-UBND 27/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệLa Xá UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về;Tải về;
7/QĐ-UBND 21/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh,ngăn chặn các vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thôn Đông UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
8/QĐ-UBND 21/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh,ngăn chặn các vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thôn Đoàn Phú UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
9/QĐ-UBND 21/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh,ngăn chặn các vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thôn La Xá UBND xã Thanh Tùng Tải file Tải về
123456789
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 655
Trước & đúng hạn: 655
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 13:20:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 12
Tất cả: 23,128