CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.
24/04/2023 09:05:24

-Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

 –  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. UBND xã  đề nghị và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu giải quyết TTHC:

Trong thời gian qua UBND xã Thanh Tùng đã tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân tại bộ phận 1 cửa . Tuy nhiên số lượng người dân đến cài đặt tài khoản chưa đạt kết quả 100%. Để đảm bảo thời gian và thực hiện tốt công tác thủ tục hành chính công tại UBND xã các Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân hãy dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, máy vi tính truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương , dịch vụ công Quốc gia, chọn phần đăng ký tài khoản (góc bên phải, trên cùng) để đăng ký tài khoản sử dụng, vào phần nộp hồ sơ trực tuyến để lựa chọn TTHC cần thực hiện và tiến hành đưa file tài liệu lên theo từng thành phần hồ sơ (nếu có), cung cấp thêm các thông tin cần thiết sau đó bấm nút thao tác nộp hồ sơ và làm theo hướng dẫn, Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân có thể thực hiện việc đó tại nhà sau đó mang hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước, đối với UBND xã mang đến bộ phận một cửa theo từng ô cửa mà hồ sơ cần làm để giảm thời gian chờ đợi tại bộ phận một cửa UBND xã. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 

(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2734
Trước & đúng hạn: 2734
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:06:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0