LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 21/11/2022 - 27/11/2022
21/11/2022 04:04:58

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 21/11/2022

Sáng

Tập huấn Tỉnh

Đ/c Dũng

 

Chiều

Tập huấn Tỉnh

Đ/c Dũng

 

Thứ Ba

Ngày 22/11/2022

Sáng

Tập huấnTỉnh

Họp UBND xã duyệt BC PTKT

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

 

Chiều

Họp BCH Đảng bộ

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

 

Thứ Tư

Ngày 23/11/2022

Sáng

Tập huấn Huyện

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

 

Chiều

Họp huyện

Duyệt BC PTKT

Đ/c Tuấn

Đ/c Dũng

 

Thứ Năm

Ngày 24/11/2022

Sáng

Tập huấn Huyện

Bàn giao mốc giới đường trục Bắc Nam

Đ/c Tuấn

Đ/c Dũng

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

Thứ Sáu

Ngày25/11/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tuấn

Đ/c Dũng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tuấn

Đ/c Dũng

Thứ Bẩy

Ngày 26/11/2022

Sáng

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn

 

Chiều

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn

 

Chủ nhật

Ngày 27/11/2022

Sáng

Trực cơ quan

Đ/c Dũng

 

Chiều

Trực cơ quan

Đ/c Dũng

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1219
Trước & đúng hạn: 1219
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:44:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 34
Tất cả: 25,584