DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức xã Thanh Tùng năm 2022
01/11/2022 04:11:16

DANH B ĐIN THOI CA CÁN B, CÔNG CHC XÃ

NĂM 2022

stt

H tên

chc v

s đin thoi

ghi chú

1.

Nguyn Quang Tun

Bí thư Đng y

0904.990.216

2.

Vũ Thế Mnh

Phó BT TT ĐU

0385.798.120

3.

Vũ Thế Tun

Ch tch UBND

0986.146.812

4.

Vũ Đình Hà

Ch tch MTTQ

0988.401.883

5.

Nguyn Đình Cương

Phó CT HĐND

0987.995.191

6.

Nguyn Văn Dũng

Phó CT UBND

037.555.5873

7.

Nguyn Văn Biên

Trưởng CA

0978.689.565

8.

Cao Văn Hưng

Trưởng QS

0399.571.581

9.

Nh Th Đt

VP HĐND-UBND

0978.116.300

10.

Nguyn Th Hà

VP ĐU

0383.209.920

11.

Phm Th Hng

Kế toán

0358.005.776

12.

Lê Th Kim Hương

LĐTBXH

0979.208.109

13.

Nguyn Văn Khương

ĐC-XD

0396.005.018

14.

Phm Văn Quân

GT-TL-NTM

0975.184.798

15.

Nguyn Văn Quang

TP -HT

0987.865.075

16.

Bùi Đình Trường

Tp-HT

0906.155.816

17.

Nguyn Đình Phương

VH-TT

0919.103.452

18.

Phm Th Lành

Ch tch PN

0384.912.893

19.

Nguyễn Đức Ban

Ch tch CCB

0363950850

20.

Nguyn Đình Chính

Ch tch ND

0395.993.099

21.

Vũ Thị Hoa

Bí thư ĐTN

0347229048

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1254
Trước & đúng hạn: 1254
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 14:54:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0