CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HĐND XÃ THANH TÙNG KHÓA 22 NHIỆM KỲ 2021- 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
16/10/2023 12:00:00

   Sáng ngày 11/10/2023, Hội đồng nhân dân xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8- kỳ họp chuyên đề thành công tốt đẹp. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Vũ Thế Mạnh- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Đình Cương- Phó Chủ tịch HĐND xã.

 
 

   Dự Kỳ họp có Đ/c Nguyễn Quang Tuấn- HUV – Bí thư Đảng ủy, các đ/c trong BTV Đảng ủy- TT HĐND- Lãnh đạo UBND –UBMTTQ , trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã có liên quan và 26 đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
   Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình: Tờ trình đề nghị phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng GTNT, rãnh thoát nước từ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện( 1 tỷ đồng). Thực hiện công việc đột phá năm 2023; Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2020- 2025 ( lần 2), kế hoạch đầu tư công năm 2023 ( lần 2); Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình GTNT, thực hiện công việc đột phá năm 2023, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, huyện hỗ trợ. Các báo cáo, tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp đã bược Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã thẩm tra theo luật định.Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến làm rõ các căn cứ, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc điều chỉnh quy hoạch chung.
 

   Sau thời gian làm việc ½ ngày với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình được đề ra. Các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng GTNT, rãnh thoát nước từ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện( 1 tỷ đồng). Thực hiện công việc đột phá năm 2023; Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2020- 2025 ( lần 2), kế hoạch đầu tư công năm 2023 ( lần 2); Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình GTNT, thực hiện công việc đột phá năm 2023, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, huyện hỗ trợ. Các Dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đã được các đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua và HĐND xã đã giao cho UBND xã tổ chức thực hiện Nghị quyết; MTTQ các đoàn thể tuyên truyền Nghị quyết đến đoàn thể mình và nhân dân; giao cho thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề đã hoàn thành các nội dung, chương trình.

   Bế mạc kỳ họp đồng chí Vũ Thế Mạnh- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2023 của xã; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từng bước thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã đã ban hành.

(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2696
Trước & đúng hạn: 2696
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 11:21:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 29,324