TIN TỔNG HỢP KHÁC
Thanh Tùng triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.
29/05/2023 10:22:01

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai để ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất. Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kịp thời sơ tán dân, di dời tài sản ở các khu vực xung yếu đến nơi kiên cố, an toàn và ổn định đời sống sản xuất, sinh hoạt.

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-PCTT$TKCN, ngày 24/4/2023 của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Miện. Thực hiện quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 22/5/2023, của UBND xã Thanh Tùng về việc kiện toàn abn chỉ huy chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Chiều ngày 23/5/2023, UBND xã Thanh Tùng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Ảnh ghi lại tại hội nghị triển khai.

 
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2740
Trước & đúng hạn: 2740
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 13:31:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0