CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Những điều cần biết và phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, số tạm trú.
01/06/2023 04:55:50

Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú thì sau ngày 31/12/2022, Sổ Hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Triển khai thực hiện phương án bỏ Sổ Hộ khẩu giấy, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã có Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trong đó đề nghị sử dụng các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Thực hiện Công văn số 86/CAT-PC06 ngày 11/01/2023 của Công an tỉnh về việc phối hợp triển khai, thực hiện các biện pháp, giải pháp phục vụ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 theo Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 291/UBND-VP ngày 13/01/2023 của chủ tịch UBND huyện Thanh Miện.

Để tuyên truyền mọi người dân nắm được về luật cư trú, các văn bản chỉ đạo các cấp ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng đã kịp thời triển khai các nội dung thực hiện tại địa phương và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực cho mọi người dân nắm được và thực hiện, đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã, cán bộ công chức, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận Một cửa xã để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Giao cho  công an xã hướng dẫn , phối hợp công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định, Thường xuyên kiểm tra tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện tại cơ quan; đề xuất xử lý nghiêm các cán bộ, công chức thực hiện không đúng quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra các thủ tục hành chính trái quy định, gây bức xúc trong nhân dân…

 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thể sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đó là:

1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên căn cước công dân gắn chip.

3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân.

4. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

5. Sử dụng ứng dụng VneID.

6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2696
Trước & đúng hạn: 2696
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 11:48:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 29,324