LỊCH LÀM VIỆC
THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 19/12/2022 –25/12/2022
22/12/2022 05:18:41

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thứ Hai

Ngày 19/12/2022

Sáng

Làm việc tại cơ qaun

Đ/c Tuấn,

Đ/c Dũng

Chiều

Tổng kết chi hội nông dân

Tổng kết chi bộ y tế

Đ/c Tuấn,

Thứ Ba

Ngày 20/12/2022

Sáng

Làm việc tại cơ qaun

Đ/c Tuấn,

Đ/c Dũng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tuấn,

Đ/c Dũng

Thứ Tư

Ngày 21/12/2022

Sáng

Họp HĐND Huyện

Đ/c Tuấn,

Chiều

Họp HĐND Huyện

Tổng kết công tác hội phụ nữ

Tổng kết chi bộ công an

Đ/c Tuấn,

Đ/c Dũng

Thứ Năm

Ngày 22/12/2022

Sáng

Họp HĐND Huyện

Đ/c Tuấn,

Chiều

Tổng kết chi bộ thôn La xá

Tổng kết hội cựu quân nhân

Tổng kết NQ TƯ 8

Đ/c Tuấn,

Đ/c Dũng

Thứ Sáu

Ngày 23 /12/2022

Sáng

Tập huấn CCHC

Đ/c Dũng

Chiều

 Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tuấn,

Đ/c Dũng

Thứ Bẩy

Ngày 24/12/2022

Sáng

Trực cơ quan

Đ/c Dũng

Chiều

Trực cơ quan

Đ/c Dũng

Chủ nhật

Ngày 25/12/2022

Sáng

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn

Chiều

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1219
Trước & đúng hạn: 1219
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:54:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 34
Tất cả: 25,584