LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 10/10/2022 - 16/10/2022
13/10/2022 08:10:02

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 10/10/2022

Sáng

Họp huyện

Đ/c Tuấn,

 

Chiều

Trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa nhà mẹ liệt sỹ

Đ/c Tuấn,

 

Thứ Ba

Ngày 11/10/2022

Sáng

Tập huấn Tỉnh

Họp huyện

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

 

Chiều

Tập huấn Tỉnh

Đ/c Dũng

 

Thứ Tư

Ngày 12/10/2022

Sáng

Tập huấn Tỉnh

Họp HĐNV quân sự

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

 

Chiều

Tập huấn Tỉnh

Họp huyện

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

 

Thứ Năm

Ngày 13/10/2022

Sáng

Tập huấn Tỉnh

Đ/c Dũng

 

Chiều

Tập huấn Tỉnh

Họp BCĐ rà soát hộ nghèo

Đ/c Dũng

Đ/c Tuấn

Thứ Sáu

Ngày 14/10/2022

Sáng

Giao ban TTHĐND

Đ/c Tuấn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Tuấn

Đ/c Dũng

Thứ Bẩy

Ngày 15/10/2022

Sáng

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn

 

Chiều

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn

 

Chủ nhật

Ngày 16/10/2022

Sáng

Trực cơ quan

Đ/c Dũng

 

Chiều

Trực cơ quan

Đ/c Dũng

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1219
Trước & đúng hạn: 1219
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 15:38:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 29
Tất cả: 25,579