CHUYỂN ĐỔI SỐ
CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN CẦU
01/08/2023 04:12:52

Chuyển đổi số là: Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Sự khác nhau giữa Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Ứng dụng công nghệ thông tin là tối ưu hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có. Chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, thay đổi mô hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ đã có theo cách mới. Tại sao phải Chuyển đổi số ? Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Chuyển đổi số là việc của ai? Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, là cuộc cách mạng của toàn dân. Nên Chuyển đổi số khi nào? Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số như thế nào? Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình. Chính quyền số : Là Chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn. Xã hội số : là xã hội có công dân số tham gia vào vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số…


Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, ngày Chuyển đổi số tỉnh năm 2023 với chủ đề “Kết nối, chia sẻ dữ liệu hướng tới hoàn thiện chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Hải Dương”. Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu, cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ phát triển do chuyển đổi số mang lại. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực cần phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho người dân về chuyển đổi số. Phải thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp số, doanh nghiệp công nghệ số. Huy động và phát huy tốt các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho chuyển đổi số. Năm 2023 được xác định là năm quốc gia về dữ liệu số, đó là tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, trong đó cần tập trung xây dựng, công bố các cơ sở dữ liệu mở, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn dữ liệu. Để làm được điều này cần nâng cao nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số. Tuyên truyền để người dân hiểu, biết và cùng chung tay với chính quyền thực hiện chuyển đổi số, từng bước hình thành công dân số. Trong nông nghiệp, phát triển mô hình ứng dụng công nghệ số như công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, camera giám sát và thiết bị cảm biến tự động kết nối điện thoại thông minh để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình truy xuất nguồn gốc nông sản, gắn tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR để được hưởng chế độ ưu đãi về thuế, hướng tới xuất khẩu tại các thị trường khó tính. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử. Từ đó nâng cao hiệu quả trong lưu thông hàng hóa, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước./.

(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2740
Trước & đúng hạn: 2740
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 13:20:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0