CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Thanh Tùng quý I năm 2023
10/04/2023 03:21:54

           Để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Thanh Tùng , UBND xã Thanh Tùng  đã xây dựng, ban hành  các kế hoạch ngay từ đầu năm nhằm phấn  thực hiện có hiệu quả về công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Do vậy công tác giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận + giải quyết và trả kết quả đạt 100% tại Bộ phận Một cửa; 100%  cán bộ, công chức thường trực tiếp nhận, giải quyết, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.

Ảnh cán bộ, công chức bộ phận một cửa đang giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân .

 
 

Từ ngày 01/01/2023 năm đến ngày 31/3/2023, bộ phận một cửa xã Thanh Tùng đã tiếp nhận tiếp nhận 702 hồ sơ thủ tục hành chính; Đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 702 hồ sơ (đạt 100%) cơ bản công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt được sự hài lòng của người dân, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính cũng như hành vi ứng xử, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, khi thực hiện.

UBND thị xã niêm yết công khai các thủ tục hành chính (gồm lĩnh vực, tên thủ tục hành chính, mẫu đơn, tờ khai, quy trình giải quyết,...)

 
 
 Trong quý II, xã tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2023. Duy trì hướng dẫn người dân thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Qua đó, giúp cho hoạt động của cơ quan hành chính được hiệu quả, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức./
 
 
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2734
Trước & đúng hạn: 2734
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:30:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0