CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tích cực tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi
25/04/2022 05:28:14

    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian này từ Trung ương tới địa phương nhắc nhiều đến cụm từ chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến hay còn gọi là Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. – Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. – Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. – Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quảđược thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. – Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn, Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy cải cách hành chính. UBND xã đề nghị và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu giải quyết TTHC: Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn, chọn phần đăng ký tài khoản (góc bên phải, trên cùng) để đăng ký tài khoản sử dụng, vào phần nộp hồ sơ trực tuyến để lựa chọn TTHC cần thực hiện và tiến hành đưa file tài liệu lên theo từng thành phần hồ sơ (nếu có), cung cấp thêm các thông tin cần thiết sau đó bấm nút thao tác nộp hồ sơ và làm theo hướng dẫn. Thời điểm này trên địa bàn huyện Thanh Miện nói chung, xã Thanh Tùng nói riêng đang tích cực tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến nhằm đem lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm . Dưới đây là một số hình ảnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

 
 
 
 Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 655
Trước & đúng hạn: 655
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 13:36:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 12
Tất cả: 23,128