GIÁO DỤC-Y TẾ
Những điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022
27/04/2022 07:44:49

          Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm xã hội của Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện nhằm triển khai các chế độ hưu trí, tử tuất cho người lao động thuộc khu vực phi chính thức. Từ 01/01/2022 chính sách BHXH tự nguyện có những thay đổi theo hướng có lợi cho người dân khi tham gia:

Theo Khoản 2, Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người lao động lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo từng giai đoạn. Từ 01/01/2022, mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 quy định tại Nghị định số 07 của Chính phủ là 1.500.000 đồng. Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng. Đồng thời, mức hỗ trợ của Nhà nước và tỉnh Hải Dương cho người tham gia BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn cũng tăng lên so với năm 2021, cụ thể mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thuộc hộ nghèo là 132.000 đồng (tăng 52.800 đồng); hộ cận nghèo là 115.500 đồng (tăng 44.000 đồng) và người tham gia khác là 33.000 đồng (tăng 17.600 đồng). Như vậy, sau khi được hỗ trợ, số tiền người tham gia đóng mức thấp nhất trong 01 tháng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tham gia khác lần lượt là 198.000 đồng, 214.500 đồng, 297.000 đồng. Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu thay đổi, nhưng quyền lợi được hưởng không thay đổi và số tiền đóng được giảm do mức hỗ trợ cho người tham gia tăng.

Mặt khác, người tham gia đã đóng BHXH tự nguyện theo phương thức 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, không quá 05 năm, khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Từ 01/01/2022, người đang hưởng lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện được tăng lương hưu theo Nghị định 108 của Chính phủ, tăng mức lương hưu thêm 7,4% theo mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Sau khi thực hiện mức điều chỉnh này, mà mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng thì họ còn được tăng thêm với mức như sau: người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng dưới 2,3 triệu đồng/tháng tiếp tục được tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng; những người có mức lương hưu từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng được tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Vì sự ổn định cuộc sống của chính bản thân và gia đình, người lao động tự do và nhân dân chưa tham gia BHXH hãy đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay từ hôm nay để được hưởng đầy đủ các quyền lợi về chế độ hưu trí, tử tuất, được cấp thẻ BHYT suốt đời và được các chính sách an sinh xã hội khác của Đảng và Nhà nước. Liên hệ các đại lý thu UBND, Hội phụ nữ, Hội Nông dân xã, phường, thị trấn, Bưu điện, Viettel hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4027
Trước & đúng hạn: 4027
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/08/2022 03:03:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 15,195